Phong cách cá tính tuân thủ (C), giải thích

Các kiểu tuân thủ là kiểu phân tích nhất trong bốn kiểu DISC. Những người C thường cầu toàn, họ hướng đến chi tiết… và tập trung vào các sự kiện, thông tin và bằng chứng. Phong cách C thoải mái khi làm việc một mình và thường là phong cách kín đáo nhất trong các phong cách DISC. Họ logic, có hệ thống, thận trọng và có phương pháp. Họ tập trung vào làm việc theo một cấu trúc xác định để đảm bảo chất lượng cao của sản phẩm hoặc dịch vụ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của phong cách C là những lời chỉ trích về công việc của họ. Phương châm của C-style là: “Nếu chúng ta không có thời gian để làm đúng, liệu chúng ta có thời gian để làm lại không?”

Cách C-Styles làm việc với những người khác

Phong cách C thích giao tiếp bằng văn bản và bao gồm các sự kiện và số liệu. Họ có xu hướng không cởi mở chia sẻ ý kiến ​​của mình trừ khi họ biết rõ vấn đề. Câu hỏi yêu thích của phong cách C là "Tại sao?" chẳng hạn như trong "Tại sao nó hoạt động theo cách này?" và… “Tại sao bước này lại cần thiết trong quy trình?”

Cách C-Styles đưa ra quyết định

Phong cách C tập trung vào việc đưa ra quyết định đúng đắn và tránh sai lầm. Kết quả là, cách tiếp cận của họ là chính xác và bảo thủ. Tuy nhiên, điều này thường có thể làm chậm quá trình đạt được kết quả kịp thời. Phong cách C có thể phân tích quá mức một vấn đề và thường yêu cầu nhiều thông tin để đưa ra kết luận.

Cách C-Styles hành động dưới áp lực

Dưới áp lực, phong cách C có thể chỉ trích người khác quá mức. Họ có xu hướng tập trung vào chi tiết đến mức họ thường tìm ra những lỗi và sai sót nhỏ. Một số đồng nghiệp có thể coi sự chú ý đến từng chi tiết này là sự soi mói, nhưng những người theo phong cách C còn mong đợi nhiều hơn ở bản thân họ. Phong cách C cực kỳ tự phê bình. Dưới áp lực, phong cách C thu thập ngày càng nhiều thông tin để hướng dẫn quyết định và hành động của họ… càng làm chậm tiến độ.

Làm thế nào C-Styles thành công

Phong cách C thành công bằng cách tập trung nỗ lực vào nhiệm vụ cụ thể trước mắt. Họ không dễ bị phân tâm và cực kỳ tập trung vào việc tạo ra chất lượng công việc cao. Phong cách C luôn lập kế hoạch và chuẩn bị trước khi bắt đầu một dự án. Phong cách C cố gắng trở nên rất hiểu biết và có kỹ năng… thường trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của họ.

Bắt đầu với mô hình DISCFLOW ngay hôm nay!

Xem thêm....