Trí tuệ cảm xúc là gì?

Mọi người đều có cảm xúc. Đó là một thực tế đơn giản - một phần của con người chúng ta. Và cho dù chúng ta có nhận ra hay không thì những cảm xúc này vẫn tác động đến chúng ta và những người xung quanh mỗi ngày. Trí tuệ cảm xúc mô tả một phương pháp xác định và kiểm soát những cảm xúc này để chúng có lợi cho chúng ta chứ không phải chống lại chúng ta.

Lịch sử

Khái niệm về trí tuệ cảm xúc trở nên phổ biến vào những năm 1990 nhờ tác phẩm của Daniel Goleman, một cây bút khoa học của tờ New York Times. Goleman là một trong số các nhà nghiên cứu đang phát triển, những người quan tâm đến việc các bài kiểm tra trí thông minh nhận thức truyền thống cho chúng ta biết ít ỏi về những điều cần thiết để thành công trong cuộc sống như thế nào, và ông lập luận rằng không chỉ trí thông minh nhận thức đảm bảo thành công trong kinh doanh mà còn cả cảm xúc của chúng ta. Sự thông minh.

Tự nhận thức

Tự nhận thức là nền tảng của trí tuệ cảm xúc. Trở nên tự nhận thức là quá trình hiểu bản thân, nhận thức được cách bạn cảm nhận và tác động của cảm xúc đối với các quyết định và hành động của bạn.

Xây dựng sự tự nhận thức đòi hỏi phải điều chỉnh cảm xúc của bạn; và phát triển khả năng nhận biết một cảm xúc khi nó “xảy ra”.

Nói một cách đơn giản, nếu bạn điều chỉnh được cảm xúc của mình, bạn có thể quản lý chúng tốt hơn.

Nhận thức về người khác

Nhận thức về người khác có thể được mô tả đơn giản là khả năng hiểu và đáp ứng nhu cầu của người khác. Làm đúng điều này và mọi người cảm thấy có giá trị, được lắng nghe và thấu hiểu. Hiểu sai và bạn có thể bị coi là không quan tâm hoặc vô cảm. Bạn càng khéo léo trong việc bắt tín hiệu của người khác, bạn càng kết nối tốt hơn với họ.

Ảnh hưởng cảm xúc

Tất cả chúng ta đều nhận ra rằng những tình huống khác nhau có thể kích hoạt những cảm xúc khác nhau trong chúng ta. Một Giáng sinh gia đình có thể kích hoạt niềm vui. Hay lo lắng. Một cuộc gọi đến văn phòng của ông chủ có thể kích hoạt sự phấn khích. Hay lo lắng.

Trí tuệ cảm xúc không đặt giá trị lên những cảm xúc mà chúng ta trải qua, nhưng nó cho phép chúng ta thừa nhận cảm xúc của mình khi nó xảy ra và cơ hội lựa chọn cách phản hồi.

Kỹ năng xã hội

Trong mô hình DISC Flow, mức độ trí tuệ cảm xúc của bạn được coi là yếu tố cho phép bạn kiểm soát hành vi của mình tốt như thế nào.

Người ta thừa nhận rằng một người có trí tuệ cảm xúc ở mức độ cao sẽ có khả năng quản lý bản thân tốt hơn tùy theo yêu cầu của môi trường mà họ đang sống. Nói một cách đơn giản, bằng cách nâng cao trí tuệ cảm xúc, bạn sẽ trở thành một người giao tiếp tốt hơn, củng cố mối quan hệ của bạn với mọi người. những người khác và cải thiện chất lượng tổng thể của cuộc sống của bạn.

Như nhà thơ người Mỹ, Maya Angelou đã nói: Tôi đã học được rằng mọi người sẽ quên những gì bạn nói, mọi người sẽ quên những gì bạn đã làm, nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn mang lại cho họ.