Giới thiệu về DISC

Mô hình DISC là một công cụ phát triển cá nhân được thiết kế để giúp các chuyên gia cải thiện khả năng giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ bền chặt hơn. Nó mô tả bốn kiểu hành vi, với mỗi kiểu thể hiện một tập hợp các điểm mạnh và hạn chế riêng. Cho dù bạn là người quản lý Nhân sự đang tìm cách tuyển dụng ứng viên phù hợp hay trưởng nhóm đang cố gắng đánh giá khả năng tương thích của nhân viên cho một dự án, thì việc biết điểm mạnh và hạn chế của từng phong cách hành vi sẽ giúp tổ chức của bạn phát huy hết tiềm năng.

Xem thêm....